Gezin & Kanker

kanker heb je samen

Kanker zet je leven op zijn kop. Als een ouder of opvoeder kanker krijgt, is dat ingrijpend. Het ziek zijn en de emoties die erbij horen, hebben effect op alle gezinsleden en schoppen het normale leven in de war.

De Eik kent een historie waar kinderen en jongeren van wie een ouder kanker heeft, elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten aangeboden krijgen. Kinderen en ouders hebben uitgesproken dat zij beiden behoefte hebben aan lotgenotencontact. Dat is in het programma ‘Gezin & kanker’ verweven. Een bijzonder concept voor kinderen in de leeftijd 7 tot en met 12 jaar én hun ouders/opvoeders.

voor kind & ouder

Bij De Eik vinden kinderen steun bij elkaar.
De Eik is voor hen een veilige plek tijdens een kwetsbare periode in hun leven. We hebben samen met professionele coaches van Kasam een programma ontwikkeld, speciaal voor ouders en kinderen met kanker in het gezin. Kasam is er voor kinderen, jongeren, ouders en professionals die te maken hebben met kanker in het gezin. We geloven  in de kracht die je met en bij elkaar kunt vinden om kanker een plaats te kunnen geven in je leven.

In het programma ‘Gezin & Kanker’ kunnen kinderen van en met elkaar leren over kanker in hun gezin en wat het met hen doet. En ook jij als ouder kunt met hen en andere ouders ervaringen delen en leren van elkaar.

9 weken samen

De Eik heeft dit bijzondere programma van 9 bijeenkomsten de afgelopen jaren al een paar keer doorlopen.
De ouders en kinderen waren heel enthousiast. “Met andere ouders en kinderen praten over kanker in De Eik hebben we als heel waardevol ervaren,” vertellen deelnemende ouders. “We kunnen nu in het gezin beter praten over kanker. De kinderen en jongeren vonden het geweldig en blijven elkaar ook na het programma ontmoeten bij De Eik!”

De eerste bijeenkomst op een maandagavond is alleen voor de ouders/opvoeders. De volgende acht bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag met de kinderen. Parallel daaraan worden ook de ouders ontvangen door vrijwilligers van De Eik.

Begeleiders zijn Laura & Gerjanne, coaches van Kasam en vrijwilligers van De Eik.

Voor dit programma geldt een eigen bijdrage; in een persoonlijk gesprek wordt dit nader toegelicht.

bekijk de video

Wil je nog meer te weten komen over Gezin & Kanker bij De Eik? Bekijk dan deze mooie video, waarin wordt verteld hoe het programma eruit ziet. 

"Als een kind te maken heeft met kanker in het gezin of in de directe omgeving, kan het hier erg over in zitten. Het is niet gemakkelijk om kanker bespreekbaar te maken binnen een gezin. Kinderen zijn erg gevoelig en opmerkzaam. Ze kunnen hierdoor verdrietig, bang of boos zijn of zich alleen voelen. We merken vaak dat kinderen en jongeren aansluiting missen in hun klas. Vriendjes en vriendinnetjes weten, gelukkig, vaak niet hoe het voelt om op jonge leeftijd met ziekte of overlijden te worden geconfronteerd."