Mindfulness

Je kunt de wind niet keren, je kunt wel kiezen hoe je de zeilen zet.

Mindfulness is een methode om te leren omgaan met de hobbels in het dagelijks leven als spanning, stemmingen, pijn, gezondheid en ziekte.
Je leert je gedachtestroom, het malende denken beter te hanteren. Je gaat je richten op het hier en nu, zonder je te verliezen in dagelijkse drukte, weerstand, zorgen en spijt. Zo ontstaat ruimte om effectiever te leven en te handelen zonder afgeleid te raken door negatieve gedachten of gevoelens.

 

Mindfulness is een vaardigheid, geen therapie.
Vergelijk het met zwemmen: goed dat je het kunt voordat je (opnieuw) in het diepe valt. Je reageert meer vanuit rust dan vanuit emotie.
Je ervaart minder stress en kunt meer vanuit ontspanning leven en werken. 

Belangrijke thema’s zijn: acceptatie, loslaten, omgaan met emotionele en fysieke pijn en ‘gedachten zijn geen feiten‘.
De nadruk in de training ligt bij ervaren en oefenen; het is geen ‘praatgroep’.
Onderdeel van de training zijn de ‘oefeningen voor thuis’, waarmee je vaardigheden integreert in je dagelijks leven. Je kunt het vergelijken met pianospelen, dat leer je ook niet alleen tijdens de lessen. Juist door dagelijks oefenen, ontwikkel en verfijn je de vaardigheid. 

Mindfulness brengt boeddhistische inzichten en inzichten uit de westerse gedragswetenschappen samen.

Vanaf 6 september starten we weer een training van 8 bijeenkomsten, waarvoor je je vanaf nu kunt aanmelden. 

De data waarop de training wordt verzorgd zijn: 
6, 13, 20 september
4, 11, 18 oktober  
1, 8 november

De eigen bijdrage voor het gehele programma, inclusief hand-out is € 65,00.

Na mindfulness, samen verder

Als vervolg op en als onderhoud van eerdere Mindfulness trainingen, worden er terugkom momenten ingepland in het najaar van 2024 en voorjaar van 2025. Als je nog niet eerder hebt deelgenomen aan onze mindfulness bijeenkomsten, ben je eveneens van harte welkom.