De Eik feliciteert het MMC

Deze week is de AYA-lounge geopend in het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) te Veldhoven. Lindy Wijnen was als coördinator samenwerking ziekenhuizen aanwezig namens De Eik.

Deze speciale ontmoetingsplek is bedoeld voor jonge mensen die met kanker te maken hebben en biedt hen de mogelijkheid om anderen in dezelfde situatie te ontmoeten. We begrijpen dat zij normale vragen hebben in een abnormale situatie. En specifieke aandacht en zorg is nodig voor deze leeftijdsgebonden vragen en problemen.

De AYA-lounge voorziet in deze behoefte en biedt een warme, veilige plek waar zij terecht kunnen.