INLOOPPUNT MAXIMA MEDISCH CENTRUM VOOR MENSEN MET KANKER EN HUN NAASTEN.

In april opent het Inlooppunt Leven met en na kanker van het Máxima Oncologisch Centrum
(MOC) haar deuren. Een team van goed opgeleide vrijwilligers gaat kankerpatiënten in de twee
locaties van Máxima MC psychosociale ondersteuning bieden. Dit gebeurt in samenwerking met
De Eik, het centrum dat zich al jaren voor dezelfde doelgroep inzet. “De medische zorg is in onze
ziekenhuizen goed op orde, maar we willen graag meer bieden”, zegt Mariëlle Leermakers,
projectleider van het MOC.

Drie jaar geleden kreeg Ton Beysens (75) te horen dat hij uitgezaaide longkanker had. “Een
enorme schok”, herinnert hij zich. “Waar ik op dat moment geen raad mee wist. Ik kreeg de uitslag
en een behandelplan, ik maakte de nodige vervolgafspraken en stapte in mijn auto naar huis.
Eenmaal thuis wist ik niet waar ik het moest zoeken. Niemand kon op dat moment al mijn heftige
gevoelens opvangen, maar ik had het fijn gevonden als er in het ziekenhuis een plek was geweest
waar ik even in alle rust het slechte nieuws had kunnen laten zakken en bij iemand een luisterend
oor had gevonden.” Aan precies díe behoefte gaat Máxima MC in zowel de Veldhovense als de
Eindhovense locatie vanaf april voldoen.

De diagnose kanker zet een mensenleven op z’n kop, weet internist-oncoloog Lieke Simkens als
geen ander. Als kankerpatiënt ben je vaak in het ziekenhuis voor afspraken. Het is fijn als daar een
plek is waar je informeel wordt opgevangen, jezelf kunt zijn, raad kunt vragen en aanvullende
informatie kunt krijgen.” Simkens hoopt dat het Inlooppunt een verbinding gaat vormen tussen het
ziekenhuis en thuis waar extra aandacht is voor mensen die dat nodig hebben. “Daarom ben ik blij
dat er op korte termijn een team goed opgeleide vrijwilligers komt, dat in alle rust een luisterend
oor kan bieden.”

“Het draait in het ziekenhuis in de eerste plaats om de patiënt, maar vergeet hun naasten niet”,
zegt Angelique Brands, die als verpleegkundig specialist borstkanker weet hoe groot de impact
van deze ziekte op familie en vrienden kan zijn. “Ook voor hun is het fijn als er een plek is waar ze
hun ongerustheid kunnen uiten en vragen mogen stellen. Patiënten denken op den duur ‘ik wil niet
zeuren’ of ‘ik zal mijn naasten er maar niet mee lastig vallen’. Die naasten denken op hun beurt
vaak hetzelfde en ook voor hen kan het Inlooppunt van het MOC iets betekenen.”


Lindy Wijnen, coördinator samenwerking ziekenhuizen vanuit De Eik, heeft ervaring met de
psychosociale ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. “In De Eik kunnen mensen
terecht voor een goed gesprek in een huiselijke sfeer. De koffie staat er altijd klaar. Bovendien is
het een plek om lotgenoten te ontmoeten. De huiselijkheid die De Eik kenmerkt willen we ook
graag creëren in Máxima MC.”
Vrijwilligers

De inlooppunten zijn op werkdagen open. “We streven naar twee vrijwilligers per dagdeel. We
zoeken mensen die goed kunnen luisteren, empathisch zijn, stevig in hun schoenen staan en hun
eigen grenzen goed kunnen bewaken”, aldus Lindy Wijnen, die ook nog meldt dat de vrijwilligers
adequaat worden opgeleid.

Interesse om vrijwilliger te worden bij dit mooie initiatief? Klik op de volgende link voor meer informatie:

Vrijwilliger Inlooppunt ‘Leven met en na kanker’ – Werken bij MMC