Infopunt ziekenhuis

Infopunt leven met kanker

De Eik werkt nauw samen met het Catharina Kanker Instituut (CKI) in het Catharinaziekenhuis en het Máxima Oncologisch Centrum in het Máxima MC. Op dit moment is er een infopunt Leven met kanker in het CKI. Hier kunnen kankerpatiënten en hun naasten terecht voor alle vragen op het gebied van ondersteunende zorg. Deze ondersteunende zorg kan helpen om klachten te verminderen of met de ziekte om te gaan. De aanwezige gastheer of gastvrouw gaat graag het gesprek aan. Hij of zij kan helpen om de informatie of activiteiten te vinden die kunnen ondersteunen bij het omgaan met de ziekte.

Voorbeelden van ondersteunende zorg zijn:

  • emotionele steun;
  • ontspanningsmogelijkheden;
  • informatie over bewegen, voeding, werk en/of relaties;
  • contact met lotgenoten.


Bij het infopunt Leven met kanker kun je terecht voor alle vragen op het gebied van ondersteunende zorg bij leven met kanker. Het infopunt bevindt zich in de hal van het Catharina Kanker Instituut (route 217).

neem een kijkje!

Bekijk hier de video en krijg alvast een goed beeld van het infopunt Leven met kanker in het Catharina Kanker Instituut. 

De lijntjes met de ziekenhuizen in de regio zijn kort. Als Coördinator samenwerking ziekenhuizen ben ik het aanspreekpunt, om zo de faciliteiten en communicatie nog beter te maken. Neem voor meer informatie of een samenwerking contact met mij op via lindy.wijnen@centrum-de-eik.nl.