Organisatie

ipso centrum de eik

De Eik is aangesloten bij de landelijke organisatie IPSO. Als IPSO-centrum en ANBI (Eik, Eindhoven) staat De Eik garant voor de juiste dienstverlening en worden het beleid en aanbod op regelmatige basis getoetst aan een klankbordgroep. Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de vrijwilligers, zodat bezoekers de aandacht en expertise krijgen die ze nodig hebben en verdienen.

De gegevens van De Eik:
Stichting Inloophuis De Eik
Fiscaal nummer: 813354158
KvK-nummer: 17160831
Klein Tongelreplein 8
5613 KK Eindhoven
info@centrum-de-eik.nl
www.centrum-de-eik.nl

Het Bestuur van De Eik:
(van link naar rechts)

  • Hans Schmitz, penningmeester
  • Anneke Dalinghaus-Nienhuys, secretaris
  • Paul Verstappen, bestuurslid
  • Margreet Aarts, bestuurslid
  • Dries Steinmeijer, voorzitter

De dagelijkse leiding is in handen van (links naar rechts):

 

De vertrouwenspersoon voor De Eik is:

De missie van De Eik

De Eik, centrum voor leven met en na kanker, in Eindhoven richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met en na kanker. De Eik ontwikkelt zich naar een ontmoetings- en informatiecentrum. De Eik is een ontmoetingsplek waar persoonlijke aandacht en een luisterend oor centraal staan. Men ontmoet lotgenoten tijdens activiteiten..

De visie van De Eik

De Eik zet zich in voor een structurele aanvulling van de psychosociale (na)zorg van kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. De samenwerking in de zorgketen wordt als heel belangrijk ervaren. Daarom werken wij in Zuidoost-Brabant nauw samen met onder andere ziekenhuizen, specialisten, verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen. Centrum de Eik vervult een netwerkfunctie en streeft naar een verbindende rol in de oncologische zorgketen. De Eik is gericht op ‘kwaliteit van leven’ en hanteert de uitgangspunten van het concept ‘positieve gezondheid’ (in 2012 geïntroduceerd door Machteld Huber) als leidraad voor de psychosociale ondersteuning.

Activiteiten van de Eik

De activiteiten van De Eik zijn in een activiteitenplan gegoten. Bekijk het plan.

ANBI

Centrum De Eik heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status. Dit betekent, afhankelijk van de gift-vorm, dat donateurs en erflaters de gift die zij aan De Eik doen, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.


Daarnaast legt De Eik financiële verantwoording af in het Jaarverslag De Eik 2022